Wózki jezdniowe

KURS NA KIEROWCĘ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WIDŁOWYCH I PLATFORMOWYCH

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym następujących typów:

– wózki jezdniowe z napędem silnikowym (podnośnikowe, ciągnikowe, naładowcze, unoszące, wysokiego składowania – wszystkich typów)
– wózki platformowe z napędem elektrycznym

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu: budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, podstaw przepisów ruchu drogowego, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy wózkiem oraz cyklu jazd i zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi zgodnego z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki lub na życzenie klienta uprawnieniami Dozoru Technicznego. Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.Wydajemy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim. W zależności od potrzeb program kursu uzupełniamy szkoleniem w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach podnośnikowych.

Wymagania potrzebne do rozpoczęcia kursu kierowcy wózka jezdniowego to: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, oraz dobry stan zdrowia (współpracujemy z lekarzami i psychologami, którzy mogą po badaniach wystawić odpowiednie zaświadczenia.)

Miejsce i czas trwania kursu: w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić zajęcia we własnej bazie szkoleniowej lub w zakładzie pracy u zamawiającego, w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą.