Windy

KURS NA OBSŁUGĘ DŹWIGÓW (WIND)

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi dźwigów następujących typów:

– dźwigi (windy) towarowo-osobowe
– dźwigi (windy) budowlane typu WUBET
– dźwigi (windy) towarowe
-dźwigi (windy) dekarskie

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu: budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, wiadomości z zakresu ładunkozawstwa, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy dźwigami oraz cyklu ćwiczeń i zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Wymagania potrzebne do rozpoczęcia kursu to: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, oraz dobry stan zdrowia (współpracujemy z lekarzami i psychologami, którzy mogą po badaniach wystawić odpowiednie zaświadczenia ).

Miejsce i czas trwania kursu: w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić zajęcia we własnej bazie szkoleniowej lub w zakładzie pracy u zamawiającego, w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą.