Uprawnienia elektroenergetyczne SEP

UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE SEP

dla osób eksploatacji lub dozoru oraz pomiarowe w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej