Uprawnienia cieplne

UPRAWNIENIA CIEPLNE

kotły C.O., instalacje cieplne, sprężarki, wentylacja i klimatyzacja, pompy, wymienniki ciepła, piece, suszarnie itp. dla osób dozoru i eksploatacji