Szkolenia BHP dla pracowników wszystkich stanowisk

SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH STANOWISK

Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla:
– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– pracowników administracyjno-biurowych
– dla kierujących pracownikami
– dla służb BHP
– dla technologów i organizatorów produkcji
– dla kadry inżynieryjno-technicznej

Przeprowadzamy kursy na miejscu w zakładzie pracy albo we własnej bazie szkoleniowej (wg zapotrzebowania klienta).