Suwnice

KURS NA OBSŁUGĘ SUWNIC I WCIĄGNIKÓW

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi suwnic lub wciągników następujących typów:

– suwnice hakowe i czerpakowe sterowne z poziomu roboczego ( w tym bezprzewodowo – radiowo)
– suwnice hakowe i czerpakowe sterowane z kabiny
– wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
– żurawie wieżowe i szynowe (budowlane)

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu: budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy suwnicą i wciągnikiem oraz cyklu ćwiczeń i zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Wymagania potrzebne do rozpoczęcia kursu to: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum zawodowe, oraz dobry stan zdrowia (współpracujemy z lekarzami i psychologami, którzy mogą po badaniach wystawić odpowiednie zaświadczenia ).

Miejsce i czas trwania kursu: w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić zajęcia we własnej bazie szkoleniowej lub w zakładzie pracy u zamawiającego, w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą.