Podnośniki koszowe

KURS NA OBSŁUGĘ PODESTÓW SAMOJEZDNYCH (PODNOŚNIKI KOSZOWE)

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi podestów samojezdnych następujących typów:

– podesty ruchome przejezdne
– podesty ruchome wiszące
– podesty ruchome masztowe
– podesty ruchome stacjonarne
– podesty ruchome załadowcze

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu: budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy podestem oraz cyklu ćwiczeń i zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Wymagania potrzebne do rozpoczęcia kursu to: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, oraz dobry stan zdrowia (współpracujemy z lekarzami i psychologami, którzy mogą po badaniach wystawić odpowiednie zaświadczenia).

Miejsce i czas trwania kursu: w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić zajęcia we własnej bazie szkoleniowej lub w zakładzie pracy u zamawiającego, w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą.