Ładowarki

KURS NA OBSŁUGĘ ŁADOWAREK – ŁADOWARKI WYSIĘGNIKOWO TELESKOPOWE (TYPU BOBCAT, MANITOU ITP.)

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi ładowarek wysięgnikowo-teleskopowych

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu: budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy żurawiem oraz cyklu ćwiczeń i zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Wymagania potrzebne do rozpoczęcia kursu to: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, oraz dobry stan zdrowia (współpracujemy z lekarzami i psychologami, którzy mogą po badaniach wystawić odpowiednie zaświadczenia).

Miejsce i czas trwania kursu: w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić zajęcia we własnej bazie szkoleniowej lub w zakładzie pracy u zamawiającego, w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą.