Konserwacja

KONSERWACJA

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń dźwignicowych w części elektrycznej lub mechanicznej.

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu: budowy urządzeń, czynności obsługowo-eksploatacyjnych konserwatora , przepisów dozoru technicznego w zakresie wymaganym do konserwacji UTB oraz zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji. Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Wymagania potrzebne do rozpoczęcia kursu to: wykształcenie minimum zawodowe i praktyka jako pomocnik konserwatora.

Miejsce i czas trwania kursu: w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić zajęcia we własnej bazie szkoleniowej lub w zakładzie pracy u zamawiającego, w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą.